GRAFİST 15
02 - 07 Mayıs / May 2011

Seminer / Seminar
Stephan Bundi
Vladimir Chaika
Gürbüz Doğan Ekşioğlu
Patrick Thomas
Carolien Glazenburg

Atölye Çalışmaları / Workshops
Stephan Bundi, Vladimir Chaika, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Patrick Thomas, Karin van der Heiden.

Sergiler / Exhibitions
Uluslararası Grafik Tasarımcı Sergileri / International Graphic Designer Exhibitions: Stephan Bundi, Vladimir Chaika, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Patrick Thomas.

Afişlerde Stedelijk Müzesi / Stedeljik Museum in Posters

"Koridor" Tipografik Tasarım Öğrenci Çalışmaları / Corridor - Typographic Design Students' Works

Babylon İçin Afişler / Posters For Babylon

Grafist 15 Görsel Kimlik Tasarım / Identity Design by
BURCU DÜNDAR

Selected Works

Grafist'97Project type

Grafist'98Project type

Grafist'99Project type

Grafist 2000Project type

Grafist 5Project type

Grafist 6Project type

Grafist 7Project type

Grafist 8Project type

Grafist 9Project type

Grafist 10Project type

Grafist 11Project type

Grafist 12Project type

Grafist 13Project type

Grafist 14Project type

Grafist 15Project type

Grafist 16Project type

Grafist 17Project type

Grafist 18Project type

Grafist 19Project type

Grafist 20Project type

Grafist 21Project type

Grafist 22Project type

Grafist 23Project type

Grafist 24-25Project type