Seminer

+ Atölye

Çalışmaları

Sunumu

Seminer

+ Atölye

Çalışmaları

Sunumu

Seminer

+ Atölye

Çalışmaları

Sunumu

Seminer + Atölye

Çalışmaları Sunumu

Seminer

+ Atölye

Çalışmaları

Sunumu

11.05.2018, Cuma 09:30

11.05.2018, Cuma 09:30

11.05.2018, Cuma 09:30

Pınar Akkurt

Jan Boelen

William Easton

Björn Kusoffsky

Ruben Pater

Johanna Siebein

Pınar Akkurt

Jan Boelen

William Easton

Björn Kusoffsky

Ruben Pater

Johanna Siebein

Pınar Akkurt

Jan Boelen

William Easton

Björn Kusoffsky

Ruben Pater

Johanna Siebein

Grafist_22_SEMINER_POSTER

MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı İstanbul

MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu
Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı İstanbul

Grafist_footer_logo
MSGSU_footer_logo

Design by Fol

Design by Fol