Açık Çağrı

Açık Çağrı

Açık Çağrı

Açık Çağrı

Açık Çağrı

"CONNECTED TO"
  Çevrimiçi Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde
  Yeni Yöntemler
 

"CONNECTED TO"
  Çevrimiçi Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde
  Yeni Yöntemler

"CONNECTED TO"
  Çevrimiçi Görsel İletişim Tasarımı
  Eğitiminde Yeni Yöntemler
 

"CONNECTED TO"
  Çevrimiçi Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde
  Yeni Yöntemler
 

"CONNECTED TO"
  Çevrimiçi Görsel İletişim
  Tasarımı Eğitiminde
  Yeni Yöntemler

COVID-19 pandemisinden bu yana, hepimiz çevrimiçi eğitime bağlandık. Atölyelerde yüz yüze eğitim yerine derslerimizi yürütebilmek ve öğrencilerimizle iletişimi sürdürebilmek için bilgisayar ekranlarımızla, çevrimiçi iletişim ağlarıyla sınırlandırıldık. Pandemiden beri, fiziksel ve sosyal izolasyon, dijital buluşma platformlarında özel veya kamusal alanların tanımı, tasarım eğitimcileri ve öğrencileri için elzem olgulardı. Çevrimiçi tasarım eğitimi süreçlerinin şartları ve sınırlamaları aynı zamanda çevrimiçi eğitim ve öğretimdeki teknik ve pedagojik koşulları da belirledi.

Bu koşullar altında devam eden eğitim sürecini incelemek, tartışmak ve uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimine ilişkin akademik araştırmalar ve tecrübelerin toparlandığı sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak amacıyla bu yıl birbiri ile bağlantılı iki etkinlik düzenliyoruz. İlki Grafist 24, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi deneyimlerini ve araştırmalarını sunan çift-kör hakem değerlendirmesi ile hazırlanacak bir kitaptır. Kitap, pandemi sürecinde verilen derslere yönelik vaka çalışmaları, eğitim araştırmalarını ve pandemi sürecinde ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitimindeki olası değişim ve gelişmelere odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu kitap pandemi sürecindeki yaratıcı eğitim metodolojilerine odaklanmanın yanı sıra, tasarım eğitiminde daha öncesinde teknik açıdan uygulanmamış, pedagojik açıdan sistematize edilmemiş yeni perspektifleri ve sürdürülebilir çözümleri de görünür kılmayı veya tanımlamayı da hedefliyor.

İkinci etkinlik olan Grafist 25, Kasım 2021’de kitabın bölüm yazarları ve davetli konuşmacıların da katılımıyla düzenlenecek bir çevrimiçi sempozyumdur. Çevrimiçi sempozyum, tasarım disiplinlerinden akademisyenlere ve öğrencilere açıktır. Sempozyum programı daha sonra duyurulacaktır.

COVID-19 pandemisinden bu yana, hepimiz çevrimiçi eğitime bağlandık. Atölyelerde yüz yüze eğitim yerine derslerimizi yürütebilmek ve öğrencilerimizle iletişimi sürdürebilmek için bilgisayar ekranlarımızla, çevrimiçi iletişim ağlarıyla sınırlandırıldık. Pandemiden beri, fiziksel ve sosyal izolasyon, dijital buluşma platformlarında özel veya kamusal alanların tanımı, tasarım eğitimcileri ve öğrencileri için elzem olgulardı. Çevrimiçi tasarım eğitimi süreçlerinin şartları ve sınırlamaları aynı zamanda çevrimiçi eğitim ve öğretimdeki teknik ve pedagojik koşulları da belirledi.

Bu koşullar altında devam eden eğitim sürecini incelemek, tartışmak ve uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimine ilişkin akademik araştırmalar ve tecrübelerin toparlandığı sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak amacıyla bu yıl birbiri ile bağlantılı iki etkinlik düzenliyoruz. İlki Grafist 24, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi deneyimlerini ve araştırmalarını sunan çift-kör hakem değerlendirmesi ile hazırlanacak bir kitaptır. Kitap, pandemi sürecinde verilen derslere yönelik vaka çalışmaları, eğitim araştırmalarını ve pandemi sürecinde ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitimindeki olası değişim ve gelişmelere odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu kitap pandemi sürecindeki yaratıcı eğitim metodolojilerine odaklanmanın yanı sıra, tasarım eğitiminde daha öncesinde teknik açıdan uygulanmamış, pedagojik açıdan sistematize edilmemiş yeni perspektifleri ve sürdürülebilir çözümleri de görünür kılmayı veya tanımlamayı da hedefliyor.

İkinci etkinlik olan Grafist 25, Kasım 2021’de kitabın bölüm yazarları ve davetli konuşmacıların da katılımıyla düzenlenecek bir çevrimiçi sempozyumdur. Çevrimiçi sempozyum, tasarım disiplinlerinden akademisyenlere ve öğrencilere açıktır. Sempozyum programı daha sonra duyurulacaktır.

COVID-19 pandemisinden bu yana, hepimiz çevrimiçi eğitime bağlandık. Atölyelerde yüz yüze eğitim yerine derslerimizi yürütebilmek ve öğrencilerimizle iletişimi sürdürebilmek için bilgisayar ekranlarımızla, çevrimiçi iletişim ağlarıyla sınırlandırıldık. Pandemiden beri, fiziksel ve sosyal izolasyon, dijital buluşma platformlarında özel veya kamusal alanların tanımı, tasarım eğitimcileri ve öğrencileri için elzem olgulardı. Çevrimiçi tasarım eğitimi süreçlerinin şartları ve sınırlamaları aynı zamanda çevrimiçi eğitim ve öğretimdeki teknik ve pedagojik koşulları da belirledi.

Bu koşullar altında devam eden eğitim sürecini incelemek, tartışmak ve uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimine ilişkin akademik araştırmalar ve tecrübelerin toparlandığı sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak amacıyla bu yıl birbiri ile bağlantılı iki etkinlik düzenliyoruz. İlki Grafist 24, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi deneyimlerini ve araştırmalarını sunan çift-kör hakem değerlendirmesi ile hazırlanacak bir kitaptır. Kitap, pandemi sürecinde verilen derslere yönelik vaka çalışmaları, eğitim araştırmalarını ve pandemi sürecinde ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitimindeki olası değişim ve gelişmelere odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu kitap pandemi sürecindeki yaratıcı eğitim metodolojilerine odaklanmanın yanı sıra, tasarım eğitiminde daha öncesinde teknik açıdan uygulanmamış, pedagojik açıdan sistematize edilmemiş yeni perspektifleri ve sürdürülebilir çözümleri de görünür kılmayı veya tanımlamayı da hedefliyor.

İkinci etkinlik olan Grafist 25, Kasım 2021’de kitabın bölüm yazarları ve davetli konuşmacıların da katılımıyla düzenlenecek bir çevrimiçi sempozyumdur. Çevrimiçi sempozyum, tasarım disiplinlerinden akademisyenlere ve öğrencilere açıktır. Sempozyum programı daha sonra duyurulacaktır.

COVID-19 pandemisinden bu yana, hepimiz çevrimiçi eğitime bağlandık. Atölyelerde yüz yüze eğitim yerine derslerimizi yürütebilmek ve öğrencilerimizle iletişimi sürdürebilmek için bilgisayar ekranlarımızla, çevrimiçi iletişim ağlarıyla sınırlandırıldık. Pandemiden beri, fiziksel ve sosyal izolasyon, dijital buluşma platformlarında özel veya kamusal alanların tanımı, tasarım eğitimcileri ve öğrencileri için elzem olgulardı. Çevrimiçi tasarım eğitimi süreçlerinin şartları ve sınırlamaları aynı zamanda çevrimiçi eğitim ve öğretimdeki teknik ve pedagojik koşulları da belirledi.

Bu koşullar altında devam eden eğitim sürecini incelemek, tartışmak ve uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimine ilişkin akademik araştırmalar ve tecrübelerin toparlandığı sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak amacıyla bu yıl birbiri ile bağlantılı iki etkinlik düzenliyoruz. İlki Grafist 24, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi deneyimlerini ve araştırmalarını sunan çift-kör hakem değerlendirmesi ile hazırlanacak bir kitaptır. Kitap, pandemi sürecinde verilen derslere yönelik vaka çalışmaları, eğitim araştırmalarını ve pandemi sürecinde ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitimindeki olası değişim ve gelişmelere odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu kitap pandemi sürecindeki yaratıcı eğitim metodolojilerine odaklanmanın yanı sıra, tasarım eğitiminde daha öncesinde teknik açıdan uygulanmamış, pedagojik açıdan sistematize edilmemiş yeni perspektifleri ve sürdürülebilir çözümleri de görünür kılmayı veya tanımlamayı da hedefliyor.

İkinci etkinlik olan Grafist 25, Kasım 2021’de kitabın bölüm yazarları ve davetli konuşmacıların da katılımıyla düzenlenecek bir çevrimiçi sempozyumdur. Çevrimiçi sempozyum, tasarım disiplinlerinden akademisyenlere ve öğrencilere açıktır. Sempozyum programı daha sonra duyurulacaktır.

COVID-19 pandemisinden bu yana, hepimiz çevrimiçi eğitime bağlandık. Atölyelerde yüz yüze eğitim yerine derslerimizi yürütebilmek ve öğrencilerimizle iletişimi sürdürebilmek için bilgisayar ekranlarımızla, çevrimiçi iletişim ağlarıyla sınırlandırıldık. Pandemiden beri, fiziksel ve sosyal izolasyon, dijital buluşma platformlarında özel veya kamusal alanların tanımı, tasarım eğitimcileri ve öğrencileri için elzem olgulardı. Çevrimiçi tasarım eğitimi süreçlerinin şartları ve sınırlamaları aynı zamanda çevrimiçi eğitim ve öğretimdeki teknik ve pedagojik koşulları da belirledi.

Bu koşullar altında devam eden eğitim sürecini incelemek, tartışmak ve uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimine ilişkin akademik araştırmalar ve tecrübelerin toparlandığı sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak amacıyla bu yıl birbiri ile bağlantılı iki etkinlik düzenliyoruz. İlki Grafist 24, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi deneyimlerini ve araştırmalarını sunan çift-kör hakem değerlendirmesi ile hazırlanacak bir kitaptır. Kitap, pandemi sürecinde verilen derslere yönelik vaka çalışmaları, eğitim araştırmalarını ve pandemi sürecinde ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitimindeki olası değişim ve gelişmelere odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu kitap pandemi sürecindeki yaratıcı eğitim metodolojilerine odaklanmanın yanı sıra, tasarım eğitiminde daha öncesinde teknik açıdan uygulanmamış, pedagojik açıdan sistematize edilmemiş yeni perspektifleri ve sürdürülebilir çözümleri de görünür kılmayı veya tanımlamayı da hedefliyor.

İkinci etkinlik olan Grafist 25, Kasım 2021’de kitabın bölüm yazarları ve davetli konuşmacıların da katılımıyla düzenlenecek bir çevrimiçi sempozyumdur. Çevrimiçi sempozyum, tasarım disiplinlerinden akademisyenlere ve öğrencilere açıktır. Sempozyum programı daha sonra duyurulacaktır.

Grafist, sizleri COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitiminin olası değişiklikleri ve iyileştirmelerine ilişkin ders vaka çalışmaları, eğitim araştırmaları ve tartışmaları içeren yüksek kaliteli makalelerin yayınlanacağı kitap çalışmasına katkı vermeye davet ediyor. Kitabın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kitap çalışmasının içereceği konular aşağıdaki gibidir:

Grafist, sizleri COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitiminin olası değişiklikleri ve iyileştirmelerine ilişkin ders vaka çalışmaları, eğitim araştırmaları ve tartışmaları içeren yüksek kaliteli makalelerin yayınlanacağı kitap çalışmasına katkı vermeye davet ediyor. Kitabın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kitap çalışmasının içereceği konular aşağıdaki gibidir:

Grafist, sizleri COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitiminin olası değişiklikleri ve iyileştirmelerine ilişkin ders vaka çalışmaları, eğitim araştırmaları ve tartışmaları içeren yüksek kaliteli makalelerin yayınlanacağı kitap çalışmasına katkı vermeye davet ediyor. Kitabın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kitap çalışmasının içereceği konular aşağıdaki gibidir:

Grafist, sizleri COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitiminin olası değişiklikleri ve iyileştirmelerine ilişkin ders vaka çalışmaları, eğitim araştırmaları ve tartışmaları içeren yüksek kaliteli makalelerin yayınlanacağı kitap çalışmasına katkı vermeye davet ediyor. Kitabın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kitap çalışmasının içereceği konular aşağıdaki gibidir:

Grafist, sizleri COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında görsel iletişim tasarımı eğitiminin olası değişiklikleri ve iyileştirmelerine ilişkin ders vaka çalışmaları, eğitim araştırmaları ve tartışmaları içeren yüksek kaliteli makalelerin yayınlanacağı kitap çalışmasına katkı vermeye davet ediyor. Kitabın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kitap çalışmasının içereceği konular aşağıdaki gibidir:

• Ders vaka çalışmaları (Tüm tasarım alanlarındaki temel tasarım, sunum, animasyon ve görselleştirme konulu dersler de dahildir.)
• Görsel iletişim tasarımında uzaktan eğitim tartışmaları
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi teorisi, felsefesi ve metodolojisi
• Uzaktan tasarım eğitiminde son araştırmalar
• Deneysel uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitim metodolojileri
• Var olan ders müfredatının uzaktan eğitime uyarlanması
• Var olan ders içeriklerinin uzaktan eğitime uyarlanması
• Eğitim çıktılarının ölçülmesi/değerlendirilmesi
• Uzaktan eğitimde öğretim kadrosunun psikolojisi
• Uzaktan eğitimde öğrenci psikolojisi
• Uzaktan öğretim sırasında kazanılan yeni öğretim becerileri
• Kolektif, işbirliğine dayalı ve disiplinler arası tasarım öğretimi deneyimleri
• Çevrimiçi eğitim platformlarında görsel iletişim tasarımı eğitim alanıyla ilgili teknik sınırlamalar veya düzenlemeler
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde yaratıcı eğitim ortamları
• Görsel iletişim tasarımı eğitiminde sanal/artırılmış/genişletilmiş gerçeklik (VR/AR/MR) deneyimleri

• Ders vaka çalışmaları (Tüm tasarım alanlarındaki temel tasarım, sunum, animasyon ve görselleştirme konulu dersler de dahildir.)
• Görsel iletişim tasarımında uzaktan eğitim tartışmaları
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi teorisi, felsefesi ve metodolojisi
• Uzaktan tasarım eğitiminde son araştırmalar
• Deneysel uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitim metodolojileri
• Var olan ders müfredatının uzaktan eğitime uyarlanması
• Var olan ders içeriklerinin uzaktan eğitime uyarlanması
• Eğitim çıktılarının ölçülmesi/değerlendirilmesi
• Uzaktan eğitimde öğretim kadrosunun psikolojisi
• Uzaktan eğitimde öğrenci psikolojisi
• Uzaktan öğretim sırasında kazanılan yeni öğretim becerileri
• Kolektif, işbirliğine dayalı ve disiplinler arası tasarım öğretimi deneyimleri
• Çevrimiçi eğitim platformlarında görsel iletişim tasarımı eğitim alanıyla ilgili teknik sınırlamalar veya düzenlemeler
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde yaratıcı eğitim ortamları
• Görsel iletişim tasarımı eğitiminde sanal/artırılmış/genişletilmiş gerçeklik (VR/AR/MR) deneyimleri

• Ders vaka çalışmaları (Tüm tasarım alanlarındaki temel tasarım, sunum, animasyon ve görselleştirme konulu dersler de dahildir.)
• Görsel iletişim tasarımında uzaktan eğitim tartışmaları
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi teorisi, felsefesi ve metodolojisi
• Uzaktan tasarım eğitiminde son araştırmalar
• Deneysel uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitim metodolojileri
• Var olan ders müfredatının uzaktan eğitime uyarlanması
• Var olan ders içeriklerinin uzaktan eğitime uyarlanması
• Eğitim çıktılarının ölçülmesi/değerlendirilmesi
• Uzaktan eğitimde öğretim kadrosunun psikolojisi
• Uzaktan eğitimde öğrenci psikolojisi
• Uzaktan öğretim sırasında kazanılan yeni öğretim becerileri
• Kolektif, işbirliğine dayalı ve disiplinler arası tasarım öğretimi deneyimleri
• Çevrimiçi eğitim platformlarında görsel iletişim tasarımı eğitim alanıyla ilgili teknik sınırlamalar veya düzenlemeler
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde yaratıcı eğitim ortamları
• Görsel iletişim tasarımı eğitiminde sanal/artırılmış/genişletilmiş gerçeklik (VR/AR/MR) deneyimleri

• Ders vaka çalışmaları (Tüm tasarım alanlarındaki temel tasarım, sunum, animasyon ve görselleştirme konulu dersler de dahildir.)
• Görsel iletişim tasarımında uzaktan eğitim tartışmaları
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi teorisi, felsefesi ve metodolojisi
• Uzaktan tasarım eğitiminde son araştırmalar
• Deneysel uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitim metodolojileri
• Var olan ders müfredatının uzaktan eğitime uyarlanması
• Var olan ders içeriklerinin uzaktan eğitime uyarlanması
• Eğitim çıktılarının ölçülmesi/değerlendirilmesi
• Uzaktan eğitimde öğretim kadrosunun psikolojisi
• Uzaktan eğitimde öğrenci psikolojisi
• Uzaktan öğretim sırasında kazanılan yeni öğretim becerileri
• Kolektif, işbirliğine dayalı ve disiplinler arası tasarım öğretimi deneyimleri
• Çevrimiçi eğitim platformlarında görsel iletişim tasarımı eğitim alanıyla ilgili teknik sınırlamalar veya düzenlemeler
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde yaratıcı eğitim ortamları
• Görsel iletişim tasarımı eğitiminde sanal/artırılmış/genişletilmiş gerçeklik (VR/AR/MR) deneyimleri

• Ders vaka çalışmaları (Tüm tasarım alanlarındaki temel tasarım, sunum, animasyon ve görselleştirme konulu dersler de dahildir.)
• Görsel iletişim tasarımında uzaktan eğitim tartışmaları
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitimi teorisi, felsefesi ve metodolojisi
• Uzaktan tasarım eğitiminde son araştırmalar
• Deneysel uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitim metodolojileri
• Var olan ders müfredatının uzaktan eğitime uyarlanması
• Var olan ders içeriklerinin uzaktan eğitime uyarlanması
• Eğitim çıktılarının ölçülmesi/değerlendirilmesi
• Uzaktan eğitimde öğretim kadrosunun psikolojisi
• Uzaktan eğitimde öğrenci psikolojisi
• Uzaktan öğretim sırasında kazanılan yeni öğretim becerileri
• Kolektif, işbirliğine dayalı ve disiplinler arası tasarım öğretimi deneyimleri
• Çevrimiçi eğitim platformlarında görsel iletişim tasarımı eğitim alanıyla ilgili teknik sınırlamalar veya düzenlemeler
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde yaratıcı eğitim ortamları
• Görsel iletişim tasarımı eğitiminde sanal/artırılmış/genişletilmiş gerçeklik (VR/AR/MR) deneyimleri

Yayınlanmak üzere seçilen bölümler, Kasım 2021’de Grafist 25 Çevrimiçi Sempozyumu sırasında yazarlar tarafından sunulacaktır.

Kitap Bölümlerinde Yer Alması Önerilen Konular
Sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak için gönderilecek yazıların aşağıdaki konuları akademik bir anlatım içinde içermesi tavsiye edilir.

Eğer yazı bir ders hakkında ise:

Yayınlanmak üzere seçilen bölümler, Kasım 2021’de Grafist 25 Çevrimiçi Sempozyumu sırasında yazarlar tarafından sunulacaktır. 

Kitap Bölümlerinde Yer Alması Önerilen Konular
Sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak için gönderilecek yazıların aşağıdaki konuları akademik bir anlatım içinde içermesi tavsiye edilir.

Eğer yazı bir ders hakkında ise:

Yayınlanmak üzere seçilen bölümler, Kasım 2021’de Grafist 25 Çevrimiçi Sempozyumu sırasında yazarlar tarafından sunulacaktır.

Kitap Bölümlerinde Yer Alması Önerilen Konular
Sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak için gönderilecek yazıların aşağıdaki konuları akademik bir anlatım içinde içermesi tavsiye edilir.

Eğer yazı bir ders hakkında ise:

Yayınlanmak üzere seçilen bölümler, Kasım 2021’de Grafist 25 Çevrimiçi Sempozyumu sırasında yazarlar tarafından sunulacaktır. 

Kitap Bölümlerinde Yer Alması Önerilen Konular
Sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak için gönderilecek yazıların aşağıdaki konuları akademik bir anlatım içinde içermesi tavsiye edilir.

Eğer yazı bir ders hakkında ise:

Yayınlanmak üzere seçilen bölümler, Kasım 2021’de Grafist 25 Çevrimiçi Sempozyumu sırasında yazarlar tarafından sunulacaktır.

Kitap Bölümlerinde Yer Alması Önerilen Konular
Sistematik bir bilgi tabanı oluşturmak için gönderilecek yazıların aşağıdaki konuları akademik bir anlatım içinde içermesi tavsiye edilir.

Eğer yazı bir ders hakkında ise:

• Dersin adı
• Dersin açıklaması
• Dersin öğrenci sayısı
• Dersin öğretim kadrosu sayısı
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin planlanan öğretim çıktıları ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin eğitim felsefesi ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin pedagojik yöntemi ve nasıl değiştiği.
• Öğrencilerin pandemi öncesinde ve sırasındaki başarı oranlarındaki değişim ve yorumlarınız (azaldı/arttı ve olası sebepleri). Başarı oranları ile ilgili objektif örnek ve ölçütler var ise paylaşabilirsiniz.
• Pandemi öncesinde ve sonrasında derste kullanılan uzaktan eğitim teknolojileri nelerdi ve nasıl değişti? Bu teknolojileri derse nasıl adapte ettiniz ve kullandınız?
• Pandemi öncesinde ve sonrasında dersin herhangi bir unsuru ile ilgili en yaygın sorun neydi ve nasıl değişti?
• Bir eğitimci olarak siz uzaktan eğitim sürecinde neler öğrendiniz, hangi dersleri aldınız?
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde araştırılması gereken diğer konular.
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde imkanlar ve kısıtlamalar.
• Pandemi sırasında alınan derslere dayanarak, pandemiden sonra materyalinizi veya öğretim yönteminizi zenginleştirmeyi veya geliştirmeyi planlıyor musunuz?

   Eğer yazı bir araştırma çalışması ise
• Araştırmanın amacı
• Alanyazın taraması
• Hipotez(ler)
• Araştırmanın yöntemi
• Tarif edilen yönteme göre çalışmanın uygulanması ile ilgili detaylar
• Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
• Toplanan verinin analizi ile ilgili detaylar
• Bulgular
• Bulguların yorumlanması ve var olan literatür ile karşılaştırılması
• Sonuç

 

• Dersin adı
• Dersin açıklaması
• Dersin öğrenci sayısı
• Dersin öğretim kadrosu sayısı
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin planlanan öğretim çıktıları ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin eğitim felsefesi ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin pedagojik yöntemi ve nasıl değiştiği.
• Öğrencilerin pandemi öncesinde ve sırasındaki başarı oranlarındaki değişim ve yorumlarınız (azaldı/arttı ve olası sebepleri). Başarı oranları ile ilgili objektif örnek ve ölçütler var ise paylaşabilirsiniz.
• Pandemi öncesinde ve sonrasında derste kullanılan uzaktan eğitim teknolojileri nelerdi ve nasıl değişti? Bu teknolojileri derse nasıl adapte ettiniz ve kullandınız?
• Pandemi öncesinde ve sonrasında dersin herhangi bir unsuru ile ilgili en yaygın sorun neydi ve nasıl değişti?
• Bir eğitimci olarak siz uzaktan eğitim sürecinde neler öğrendiniz, hangi dersleri aldınız?
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde araştırılması gereken diğer konular.
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde imkanlar ve kısıtlamalar.
• Pandemi sırasında alınan derslere dayanarak, pandemiden sonra materyalinizi veya öğretim yönteminizi zenginleştirmeyi veya geliştirmeyi planlıyor musunuz?

   Eğer yazı bir araştırma çalışması ise
• Araştırmanın amacı
• Alanyazın taraması
• Hipotez(ler)
• Araştırmanın yöntemi
• Tarif edilen yönteme göre çalışmanın uygulanması ile ilgili detaylar
• Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
• Toplanan verinin analizi ile ilgili detaylar
• Bulgular
• Bulguların yorumlanması ve var olan literatür ile karşılaştırılması
• Sonuç

• Dersin adı
• Dersin açıklaması
• Dersin öğrenci sayısı
• Dersin öğretim kadrosu sayısı
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin planlanan öğretim çıktıları ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin eğitim felsefesi ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin pedagojik yöntemi ve nasıl değiştiği.
• Öğrencilerin pandemi öncesinde ve sırasındaki başarı oranlarındaki değişim ve yorumlarınız (azaldı/arttı ve olası sebepleri). Başarı oranları ile ilgili objektif örnek ve ölçütler var ise paylaşabilirsiniz.
• Pandemi öncesinde ve sonrasında derste kullanılan uzaktan eğitim teknolojileri nelerdi ve nasıl değişti? Bu teknolojileri derse nasıl adapte ettiniz ve kullandınız?
• Pandemi öncesinde ve sonrasında dersin herhangi bir unsuru ile ilgili en yaygın sorun neydi ve nasıl değişti?
• Bir eğitimci olarak siz uzaktan eğitim sürecinde neler öğrendiniz, hangi dersleri aldınız?
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde araştırılması gereken diğer konular.
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde imkanlar ve kısıtlamalar.
• Pandemi sırasında alınan derslere dayanarak, pandemiden sonra materyalinizi veya öğretim yönteminizi zenginleştirmeyi veya geliştirmeyi planlıyor musunuz?

   Eğer yazı bir araştırma çalışması ise
• Araştırmanın amacı
• Alanyazın taraması
• Hipotez(ler)
• Araştırmanın yöntemi
• Tarif edilen yönteme göre çalışmanın uygulanması ile ilgili detaylar
• Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
• Toplanan verinin analizi ile ilgili detaylar
• Bulgular
• Bulguların yorumlanması ve var olan literatür ile karşılaştırılması
• Sonuç

• Dersin adı
• Dersin açıklaması
• Dersin öğrenci sayısı
• Dersin öğretim kadrosu sayısı
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin planlanan öğretim çıktıları ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin eğitim felsefesi ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin pedagojik yöntemi ve nasıl değiştiği.
• Öğrencilerin pandemi öncesinde ve sırasındaki başarı oranlarındaki değişim ve yorumlarınız (azaldı/arttı ve olası sebepleri). Başarı oranları ile ilgili objektif örnek ve ölçütler var ise paylaşabilirsiniz.
• Pandemi öncesinde ve sonrasında derste kullanılan uzaktan eğitim teknolojileri nelerdi ve nasıl değişti? Bu teknolojileri derse nasıl adapte ettiniz ve kullandınız?
• Pandemi öncesinde ve sonrasında dersin herhangi bir unsuru ile ilgili en yaygın sorun neydi ve nasıl değişti?
• Bir eğitimci olarak siz uzaktan eğitim sürecinde neler öğrendiniz, hangi dersleri aldınız?
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde araştırılması gereken diğer konular.
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde imkanlar ve kısıtlamalar.
• Pandemi sırasında alınan derslere dayanarak, pandemiden sonra materyalinizi veya öğretim yönteminizi zenginleştirmeyi veya geliştirmeyi planlıyor musunuz?

   Eğer yazı bir araştırma çalışması ise
• Araştırmanın amacı
• Alanyazın taraması
• Hipotez(ler)
• Araştırmanın yöntemi
• Tarif edilen yönteme göre çalışmanın uygulanması ile ilgili detaylar
• Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
• Toplanan verinin analizi ile ilgili detaylar
• Bulgular
• Bulguların yorumlanması ve var olan literatür ile karşılaştırılması
• Sonuç

• Dersin adı
• Dersin açıklaması
• Dersin öğrenci sayısı
• Dersin öğretim kadrosu sayısı
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin planlanan öğretim çıktıları ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin eğitim felsefesi ve nasıl değiştiği.
• Pandemi öncesinde ve sırasında dersin pedagojik yöntemi ve nasıl değiştiği.
• Öğrencilerin pandemi öncesinde ve sırasındaki başarı oranlarındaki değişim ve yorumlarınız (azaldı/arttı ve olası sebepleri). Başarı oranları ile ilgili objektif örnek ve ölçütler var ise paylaşabilirsiniz.
• Pandemi öncesinde ve sonrasında derste kullanılan uzaktan eğitim teknolojileri nelerdi ve nasıl değişti? Bu teknolojileri derse nasıl adapte ettiniz ve kullandınız?
• Pandemi öncesinde ve sonrasında dersin herhangi bir unsuru ile ilgili en yaygın sorun neydi ve nasıl değişti?
• Bir eğitimci olarak siz uzaktan eğitim sürecinde neler öğrendiniz, hangi dersleri aldınız?
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde araştırılması gereken diğer konular.
• Uzaktan görsel iletişim tasarımı eğitiminde imkanlar ve kısıtlamalar.
• Pandemi sırasında alınan derslere dayanarak, pandemiden sonra materyalinizi veya öğretim yönteminizi zenginleştirmeyi veya geliştirmeyi planlıyor musunuz?

   Eğer yazı bir araştırma çalışması ise
• Araştırmanın amacı
• Alanyazın taraması
• Hipotez(ler)
• Araştırmanın yöntemi
• Tarif edilen yönteme göre çalışmanın uygulanması ile ilgili detaylar
• Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
• Toplanan verinin analizi ile ilgili detaylar
• Bulgular
• Bulguların yorumlanması ve var olan literatür ile karşılaştırılması
• Sonuç

Genişletilmiş Özetler
Yazarlar, ilk aşama olan genişletilmiş özetlerin çift-kör hakem değerlendirmesi için referanslar dahil en çok 750 kelimelik genişletilmiş özet teslim edeceklerdir. Özet gönderimi bu linkteki form doldurularak yapılmalıdır.

Kitap Bölümlerinin Seçimi
İlk aşamada genişletilmiş özetler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İkinci aşamada ise, seçilen özetlerden oluşturulmuş tam metin bölümler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İki aşama sonunda yayınlanmaya değer görülen bölümler belirlenecektir.

Tam Metinler
Tam metinler de çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Tam metinlerin uzunluğu, kaynakça, tablolar ve şekil altları dahil 4000 kelimeyi aşmamalıdır.

Bölüm İçeriği
Teslim edilecek kitap bölümleri orijinal, daha önce yayınlanmamış çalışmaları içermeli ve aynı anda bir başka yayına veya konferansa gönderilmiş olmamalıdır. Gönderilen içerik, intihal tespit yazılımı tarafından taranacak ve herhangi bir olağandışı benzerlik ilgili yazının reddedilmesi ile sonuçlanabilecektir. Bölüm formatı ve bildiri şablonu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Genişletilmiş Özetler
Yazarlar, ilk aşama olan genişletilmiş özetlerin çift-kör hakem değerlendirmesi için referanslar dahil en çok 750 kelimelik genişletilmiş özet teslim edeceklerdir. Özet gönderimi bu linkteki form doldurularak yapılmalıdır. 

Kitap Bölümlerinin Seçimi
İlk aşamada genişletilmiş özetler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İkinci aşamada ise, seçilen özetlerden oluşturulmuş tam metin bölümler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İki aşama sonunda yayınlanmaya değer görülen bölümler belirlenecektir.

Tam Metinler
Tam metinler de çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Tam metinlerin uzunluğu, kaynakça, tablolar ve şekil altları dahil 4000 kelimeyi aşmamalıdır.

Bölüm İçeriği
Teslim edilecek kitap bölümleri orijinal, daha önce yayınlanmamış çalışmaları içermeli ve aynı anda bir başka yayına veya konferansa gönderilmiş olmamalıdır. Gönderilen içerik, intihal tespit yazılımı tarafından taranacak ve herhangi bir olağandışı benzerlik ilgili yazının reddedilmesi ile sonuçlanabilecektir. Bölüm formatı ve bildiri şablonu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Genişletilmiş Özetler
Yazarlar, ilk aşama olan genişletilmiş özetlerin çift-kör hakem değerlendirmesi için referanslar dahil en çok 750 kelimelik genişletilmiş özet teslim edeceklerdir. Özet gönderimi bu linkteki form doldurularak yapılmalıdır.  

Kitap Bölümlerinin Seçimi
İlk aşamada genişletilmiş özetler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İkinci aşamada ise, seçilen özetlerden oluşturulmuş tam metin bölümler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İki aşama sonunda yayınlanmaya değer görülen bölümler belirlenecektir.

Tam Metinler
Tam metinler de çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Tam metinlerin uzunluğu, kaynakça, tablolar ve şekil altları dahil 4000 kelimeyi aşmamalıdır.

Bölüm İçeriği
Teslim edilecek kitap bölümleri orijinal, daha önce yayınlanmamış çalışmaları içermeli ve aynı anda bir başka yayına veya konferansa gönderilmiş olmamalıdır. Gönderilen içerik, intihal tespit yazılımı tarafından taranacak ve herhangi bir olağandışı benzerlik ilgili yazının reddedilmesi ile sonuçlanabilecektir. Bölüm formatı ve bildiri şablonu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Genişletilmiş Özetler
Yazarlar, ilk aşama olan genişletilmiş özetlerin çift-kör hakem değerlendirmesi için referanslar dahil en çok 750 kelimelik genişletilmiş özet teslim edeceklerdir. Özet gönderimi bu linkteki form doldurularak yapılmalıdır. 

Kitap Bölümlerinin Seçimi
İlk aşamada genişletilmiş özetler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İkinci aşamada ise, seçilen özetlerden oluşturulmuş tam metin bölümler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İki aşama sonunda yayınlanmaya değer görülen bölümler belirlenecektir.

Tam Metinler
Tam metinler de çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Tam metinlerin uzunluğu, kaynakça, tablolar ve şekil altları dahil 4000 kelimeyi aşmamalıdır.

Bölüm İçeriği
Teslim edilecek kitap bölümleri orijinal, daha önce yayınlanmamış çalışmaları içermeli ve aynı anda bir başka yayına veya konferansa gönderilmiş olmamalıdır. Gönderilen içerik, intihal tespit yazılımı tarafından taranacak ve herhangi bir olağandışı benzerlik ilgili yazının reddedilmesi ile sonuçlanabilecektir. Bölüm formatı ve bildiri şablonu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Genişletilmiş Özetler
Yazarlar, ilk aşama olan genişletilmiş özetlerin çift-kör hakem değerlendirmesi için referanslar dahil en çok 750 kelimelik genişletilmiş özet teslim edeceklerdir. Özet gönderimi bu linkteki form doldurularak yapılmalıdır. 

Kitap Bölümlerinin Seçimi
İlk aşamada genişletilmiş özetler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İkinci aşamada ise, seçilen özetlerden oluşturulmuş tam metin bölümler çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. İki aşama sonunda yayınlanmaya değer görülen bölümler belirlenecektir.

Tam Metinler
Tam metinler de çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Tam metinlerin uzunluğu, kaynakça, tablolar ve şekil altları dahil 4000 kelimeyi aşmamalıdır.

Bölüm İçeriği
Teslim edilecek kitap bölümleri orijinal, daha önce yayınlanmamış çalışmaları içermeli ve aynı anda bir başka yayına veya konferansa gönderilmiş olmamalıdır. Gönderilen içerik, intihal tespit yazılımı tarafından taranacak ve herhangi bir olağandışı benzerlik ilgili yazının reddedilmesi ile sonuçlanabilecektir. Bölüm formatı ve bildiri şablonu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Bilim Kurulu
Andrea Wilkinson LUCA School of Arts
Ayşegül İzer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Banu İnanç Uyan Dur FMV Işık Üniversitesi
Barış Atiker Bahçeşehir Üniversitesi
Başak Ürkmez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bernard J. Canniffe Iowa State University
Bülent Onur Turan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ceren Çalışkan İstanbul Arel Üniversitesi
Chrissie Tiller
Cinzia Ferrarara Università degli Studi di Palermo
Çağdaş Erbaş
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Daniela Piscitelli Università degli Studi della Campania
Daniele Savasta Yaşar Üniversitesi
Dilek Bektaş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Elisabeth Resnick Massachusetts College of Art and Design
Filip Blažek Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Güven Çatak
Bahçeşehir Üniversitesi
Hakan Ertep Yaşar Üniversitesi
Halil İbrahim Erhan Simon Fraser University
Helen Armstrong North Carolina State University
Jasjit Singh Lund University School of Industrial Design
Kürşat Çağıltay Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Majid Abbasi

Marcel Bencik Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
Melike Taşçıoğlu Anadolu Üniversitesi
Nikki Gonnissen
Onur Yazıcıgil Sabancı Üniversitesi
Özlem Mutaf Büyükarman Yeditepe Üniversitesi
Salih Ofluoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sarah Burkhardt Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle
Tevfik Balcıoğlu Arkın Üniversitesi
Tevfik Fikret Uçar Anadolu Üniversitesi
T. Melih Görgün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Silke Lange University of the Arts London Central Saint Martins
Togan Tong Yıldız Teknik Üniversitesi
Tomesz Bierkowski Academy of Fine Arts and Design in Katowice

Düzenleme Kurulu
Grafist Organizasyon Komitesi 

Grafist 24 Kitap Editörleri
Çetin Tüker Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
Ilgım Veryeri Alaca Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Leman Figen Gül İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bilim Kurulu
Andrea Wilkinson LUCA School of Arts
Ayşegül İzer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Banu İnanç Uyan Dur FMV Işık Üniversitesi
Barış Atiker Bahçeşehir Üniversitesi
Başak Ürkmez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bernard J. Canniffe Iowa State University
Bülent Onur Turan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ceren Çalışkan İstanbul Arel Üniversitesi
Chrissie Tiller
Cinzia Ferrarara Università degli Studi di Palermo
Çağdaş Erbaş
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Daniela Piscitelli Università degli Studi della Campania
Daniele Savasta Yaşar Üniversitesi
Dilek Bektaş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Elisabeth Resnick Massachusetts College of Art and Design
Filip Blažek Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Güven Çatak
Bahçeşehir Üniversitesi
Hakan Ertep Yaşar Üniversitesi
Halil İbrahim Erhan Simon Fraser University
Helen Armstrong North Carolina State University
Jasjit Singh Lund University School of Industrial Design
Kürşat Çağıltay Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Majid Abbasi

Marcel Bencik Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
Melike Taşçıoğlu Anadolu Üniversitesi
Nikki Gonnissen
Onur Yazıcıgil Sabancı Üniversitesi
Özlem Mutaf Büyükarman Yeditepe Üniversitesi
Salih Ofluoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sarah Burkhardt Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle
Tevfik Balcıoğlu Arkın Üniversitesi
Tevfik Fikret Uçar Anadolu Üniversitesi
T. Melih Görgün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Silke Lange University of the Arts London Central Saint Martins
Togan Tong Yıldız Teknik Üniversitesi
Tomesz Bierkowski Academy of Fine Arts and Design in Katowice

Düzenleme Kurulu
Grafist Organizasyon Komitesi 

Grafist 24 Kitap Editörleri
Çetin Tüker Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
Ilgım Veryeri Alaca Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Leman Figen Gül İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bilim Kurulu
Andrea Wilkinson LUCA School of Arts
Ayşegül İzer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Banu İnanç Uyan Dur FMV Işık Üniversitesi
Barış Atiker Bahçeşehir Üniversitesi
Başak Ürkmez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bernard J. Canniffe Iowa State University
Bülent Onur Turan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ceren Çalışkan İstanbul Arel Üniversitesi
Chrissie Tiller
Cinzia Ferrarara Università degli Studi di Palermo
Çağdaş Erbaş
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Daniela Piscitelli Università degli Studi della Campania
Daniele Savasta Yaşar Üniversitesi
Dilek Bektaş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Elisabeth Resnick Massachusetts College of Art and Design
Filip Blažek Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Güven Çatak
Bahçeşehir Üniversitesi
Hakan Ertep Yaşar Üniversitesi
Halil İbrahim Erhan Simon Fraser University
Helen Armstrong North Carolina State University
Jasjit Singh Lund University School of Industrial Design
Kürşat Çağıltay Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Majid Abbasi

Marcel Bencik Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
Melike Taşçıoğlu Anadolu Üniversitesi
Nikki Gonnissen
Onur Yazıcıgil Sabancı Üniversitesi
Özlem Mutaf Büyükarman Yeditepe Üniversitesi
Salih Ofluoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sarah Burkhardt Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle
Tevfik Balcıoğlu Arkın Üniversitesi
Tevfik Fikret Uçar Anadolu Üniversitesi
T. Melih Görgün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Silke Lange University of the Arts London Central Saint Martins
Togan Tong Yıldız Teknik Üniversitesi
Tomesz Bierkowski Academy of Fine Arts and Design in Katowice

Düzenleme Kurulu
Grafist Organizasyon Komitesi 

Grafist 24 Kitap Editörleri
Çetin Tüker Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
Ilgım Veryeri Alaca Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Leman Figen Gül İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bilim Kurulu
Andrea Wilkinson LUCA School of Arts
Ayşegül İzer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Banu İnanç Uyan Dur FMV Işık Üniversitesi
Barış Atiker Bahçeşehir Üniversitesi
Başak Ürkmez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bernard J. Canniffe Iowa State University
Bülent Onur Turan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ceren Çalışkan İstanbul Arel Üniversitesi
Chrissie Tiller
Cinzia Ferrarara Università degli Studi di Palermo
Çağdaş Erbaş
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Daniela Piscitelli Università degli Studi della Campania
Daniele Savasta Yaşar Üniversitesi
Dilek Bektaş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Elisabeth Resnick Massachusetts College of Art and Design
Filip Blažek Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Güven Çatak
Bahçeşehir Üniversitesi
Hakan Ertep Yaşar Üniversitesi
Halil İbrahim Erhan Simon Fraser University
Helen Armstrong North Carolina State University
Jasjit Singh Lund University School of Industrial Design
Kürşat Çağıltay Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Majid Abbasi

Marcel Bencik Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
Melike Taşçıoğlu Anadolu Üniversitesi
Nikki Gonnissen
Onur Yazıcıgil Sabancı Üniversitesi
Özlem Mutaf Büyükarman Yeditepe Üniversitesi
Salih Ofluoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sarah Burkhardt Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle
Tevfik Balcıoğlu Arkın Üniversitesi
Tevfik Fikret Uçar Anadolu Üniversitesi
T. Melih Görgün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Silke Lange University of the Arts London Central Saint Martins
Togan Tong Yıldız Teknik Üniversitesi
Tomesz Bierkowski Academy of Fine Arts and Design in Katowice

Düzenleme Kurulu
Grafist Organizasyon Komitesi 

Grafist 24 Kitap Editörleri
Çetin Tüker Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
Ilgım Veryeri Alaca Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Leman Figen Gül İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bilim Kurulu
Andrea Wilkinson LUCA School of Arts
Ayşegül İzer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Banu İnanç Uyan Dur FMV Işık Üniversitesi
Barış Atiker Bahçeşehir Üniversitesi
Başak Ürkmez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bernard J. Canniffe Iowa State University
Bülent Onur Turan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ceren Çalışkan İstanbul Arel Üniversitesi
Chrissie Tiller
Cinzia Ferrarara Università degli Studi di Palermo
Çağdaş Erbaş
Dalsu Özgen Koçyıldırım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Daniela Piscitelli Università degli Studi della Campania
Daniele Savasta Yaşar Üniversitesi
Dilek Bektaş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Elisabeth Resnick Massachusetts College of Art and Design
Filip Blažek Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Güven Çatak
Bahçeşehir Üniversitesi
Hakan Ertep Yaşar Üniversitesi
Halil İbrahim Erhan Simon Fraser University
Helen Armstrong North Carolina State University
Jasjit Singh Lund University School of Industrial Design
Kürşat Çağıltay Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Majid Abbasi

Marcel Bencik Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
Melike Taşçıoğlu Anadolu Üniversitesi
Nikki Gonnissen
Onur Yazıcıgil Sabancı Üniversitesi
Özlem Mutaf Büyükarman Yeditepe Üniversitesi
Salih Ofluoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sarah Burkhardt Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle
Tevfik Balcıoğlu Arkın Üniversitesi
Tevfik Fikret Uçar Anadolu Üniversitesi
T. Melih Görgün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Silke Lange University of the Arts London Central Saint Martins
Togan Tong Yıldız Teknik Üniversitesi
Tomesz Bierkowski Academy of Fine Arts and Design in Katowice

Düzenleme Kurulu
Grafist Organizasyon Komitesi 

Grafist 24 Kitap Editörleri
Çetin Tüker Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
Ilgım Veryeri Alaca Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Leman Figen Gül İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü