"Istanbul as felt by..."
"...'nın duygularındaki İstanbul" Uluslararası Afiş Projesi

Projenin konusu bilinenin dışında, sıradan tanımların ötesinde, tasarımcının duyumsadığı anlamıyla İstanbul kentiydi. Katılanların çoğunluğu İstanbul’u ilk kez Grafist için geldiklerinde görmüşlerdi. En fazla bir hafta süren, seminerler, workshoplar ve sergi açılışlarının yoğun temposu arasında, kısacık zaman aralıklarına sığdırılmaya çalışılmış bir İstanbul deneyimi. Hava alanı, otel odası, atölyeler, konferens salonları, sergi mekanları ve akşam yemeği lokantalarından geriye ne kaldıysa. Görebildikleri yaşayabildikleri, okudukları İstanbul'u, varsa geçmiş deneyimleri ile harmanlayıp, duyumsadıkları İstanbul için afiş tasarladılar.

Projeye Türkiye’den katılanların bir bölümü için doğal olarak İstanbul "tanıdık" bir kentti; doğdukları, yaşadıkları, çalıştıkları ve artık çalışmaktan başka hiçbir şeye vakit ayıramadıkları İstanbul.

Bu sergi, onların duyumsadıkları ve ifade ettikleri İstanbul’a dair kişisel yaşantıların afişlere yansımış halidir.

 


Selected Works

Grafist'97Project type

Grafist'98Project type

Grafist'99Project type

Grafist 2000Project type

Grafist 5Project type

Grafist 6Project type

Grafist 7Project type

Grafist 8Project type

Grafist 9Project type

Grafist 10Project type

Grafist 11Project type

Grafist 12Project type

Grafist 13Project type

Grafist 14Project type

Grafist 15Project type

Grafist 16Project type

Grafist 17Project type

Grafist 18Project type

Grafist 19Project type

Grafist 20Project type

Grafist 21Project type

Grafist 22Project type

Grafist 23Project type

Grafist 24-25Project type